Joseph Ledelstraat 82 -1e etage (AOC gebouw)
2518 KM te ’s-Gravenhage
Man - Vr
8:30 - 17:00
070 30 50 824
info@workagency.nl
Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit
Arbeidsmarktpositie in beeld brengen
Versterken van de werknemersvaardigheden
Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit
Arbeidsmarktpositie in beeld brengen
Versterken van de werknemersvaardigheden

Ons doel is: Mensen Werkfit maken en bemiddelen naar passend Arbeid!

Neem contact

Missie

Bij WorkAgency staat de cliënt centraal.
Door onze unieke begeleiding van de cliënt en onze kennis zijn we ervan overtuigd de cliënt klaar te stomen voor de arbeidsmarkt met een uiteindelijke doel het bemiddelen naar een duurzame baan.

Nazorg

Zodra de kandidaat aan een baan is geholpen, zal WorkAgency er ook voor zorgen dat kandidaat zijn baan behoudt middels goede nazorg te verlenen.
Dit zal WorkAgency doen door middel van periodieke afspraken met cliënt  en werkgever.

Begeleiding

Bij WorkAgency bepaalt u zelf waarin u ondersteund wilt worden bij het zoeken van een nieuwe baan. Samen kijken we hoe we u het beste naar een nieuwe passende uitdaging kunnen begeleiden.

WorkAgency

Begeleiding

Kwaliteit

Nazorg

Over WorkAgency

WorkAgency is een deskundig reïntegratiebedrijf met een toonaangevende positie in Zuid Holland en Noord Holland. WorkAgency werkt in opdracht voor het UWV. WorkAgency Re-integratie is gespecialiseerd in het re-integreren van mensen naar passend arbeid. Bij ons draait het om daadkracht en het behalen van een positief resultaat zonder het menselijk aspect uit het oog te verliezen.

Ons doel is: Mensen Werkfit maken en bemiddelen naar passend Arbeid!

In de loop der jaren heeft WorkAgency vele mensen aan werk geholpen. WorkAgency is gespecialiseerd in het re-integreren van uitkeringsgerechtigden (voor alle opleidingsniveaus) met een beperking naar een betaalde baan op de reguliere arbeidsmarkt.

Begeleiding

Bij WorkAgency bepaalt u zelf waarin u ondersteund wilt worden bij het zoeken van een nieuwe baan. Samen kijken we hoe we u het beste naar een nieuwe passende uitdaging kunnen begeleiden. Kenmerkend voor onze werkwijze is de individuele en mensgerichte begeleiding. U staat daarbij altijd centraal!

In het individuele plan worden samen de doelen bepaald om ervoor te zorgen dat een kandidaat met beperkingen uitstroomt naar een duurzaam reguliere baan. Tijdens het duur van het traject zullen er periodiek afspraken worden gemaakt, om de vordering van het traject te bespreken. WorkAgency zorgt dat de kandidaat zelf verantwoordelijk is voor het behalen van de doelen, maar wel in de juiste lijnen wordt gestuurd.

Kwaliteit

Deskundigheid, expertise en dienstverlening zijn noodzakelijk voor het uiteindelijke resultaat: werkhervatting van de cliënt. Bij WorkAgency staat de voortdurende verbetering van kwaliteit voorop. Ook zet WorkAgency zich in voor een voortdurende verbetering van de kwaliteit van de medewerker binnen WorkAgency.

Door onze onderscheidende werkwijze is binnen 6 maanden meer dan 87.6 % van onze cliënten gereïntegreerd naar arbeid.

Nazorg

Het doel van WorkAgency is : Mensen Werkfit maken en bemiddelen naar passend Arbeid!

Zodra de kandidaat aan een baan is geholpen, zal WorkAgency er ook voor zorgen dat kandidaat zijn baan behoudt middels goede nazorg te verlenen. Dit zal WorkAgency doen doormiddel van periodieke afspraken met cliënt en werkgever. Het contact in deze fase bewaakt tevens de kwaliteit en continuïteit van het functioneren in de nieuwe baan.
Wij werken samen met onze partners.